کاور چمدان مدل AK123 - R مجموعه 3 عددی

کاور چمدان مدل AK123 – R مجموعه 3 عددی

ابعاد خارجیبزرگ: 35 × 40 × 70، متوسط: 30 × 43 × 60، کوچک: 27 × 37 × 49 سانتی‌متر
وزنبزرگ: 370، متوسط: 270، کوچک: 215 کیلوگرم